• ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ด้าน HR Recruitment 2-5 ปี
  • มี Service Mind

17-Sep-19

 

Applied
  • การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานขาย

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่