• ปริญญาตรี การเงิน,เศรษฐศาสตร์,สถิติบัญชี
  • ประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจออนไลน์
  • Excel,Spreadsheet,Vlookup,Power BI,Pwer point

07-Oct-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์บัญชีระดับหัวหน้า 2 ปีขึ้นไป
  • อายุ 25-35 ปี จบ ป.ตรี สาขาบัญชี
  • จบ ป.ตรี สาขาสถิติประยุกต์

05-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่