• จัดรถและพนักงานขับรถเพื่อปฎิบัติการจัดส่ง
  • บริหารและจัดการ การทำงานของพนักงานขับรถ
  • วางแผนและใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร

20-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่