• จบการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ขยัน อดทน รักบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
  • เพศชาย หญิง อายุ 25 - 35 ปี มีประสบการณ์ทางด้าน

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์และงานออกแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • 4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถครีเอทงานใหม่ๆได้

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล