• มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9001, 14001, ISO/IATF16949
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
  • สามารถทำงานเข้ากะได้

12-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • MBA or Master’s degree in Engineering field.
  • 10 years experience in Production
  • Strong leadership, Troubleshooter

11-Oct-19

 

Applied
  • 1-5 ปี เกี่ยวกับการผลิตสื่อ เช่น ถ่ายวีดีโอ
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Adobe, Photoshop,Premier
  • ปริญญาตรี สาขาการสื่อสารและเทคโนโลยี่การศึกษา

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่