• ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/ อ่าน/ เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีประสบการณ์Underwriter: Marine, Health & MISC.3ปี

11-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่