• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical and problem-solving skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 4 years of risk management experience
 • Bachelor degree or higher in risk management
 • Ability to adapt and respond quickly

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience
 • Good knowledge of HR tools & processes
 • Bachelor degree in HR management

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Experience in digital transformation
 • Proficient in spoken and written Thai and English

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่