• ปริญญาตรีทุกสาขา / อายุ 32 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมการตลาดในประเทศ
  • อายุการทำงาน 15 ปีขึ้นไปในด้านการตลาด

19-Sep-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่