• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า
  • ใช้ AUTOCAD ในการทำงานได้

28-Mar-20

THB13k - 30k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่