• จบป.ตรีการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เรื่องธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจปุ๋ย การเกษตร
 • มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • มี ปสก. ด้าน SAP 4-6 ปี (FI, MM หรืออื่นๆ)
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมอื่นที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Media Plan สื่อ
 • สื่อสารองค์กร Corporate Communication
 • ประชาสัมพันธ์ บริษัท PR

03-Jul-20

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์
 • เชี่ยวชาญด้านยกร่าง ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

02-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Law, Experienced in Legal&Compliance,IR
 • Excellent command of English and Vietnamese
 • Flexible to be based in Vietnam

02-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor,Master Degree in HR, OD or related fields
 • Experience in talent developmen, L&D, HRD
 • Project management and presentation skills

30-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance
 • 2 years experience of Accounting Management
 • Experience in audit, budget planning and control

30-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Laws.
 • More than 4 years experience
 • Preferably exp in the beverage industry or similar

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านติดตามและควบคุมงานขนส่ง 5 ปี หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานกับผู้รับจ้างขนส่ง 5 ปี

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กฎหมาย เลขานุการบริษัท
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักท
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ

25-Jun-20

 

Applied
 • กฎหมาย บริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ Toeic Ielts
 • จัดประชุม เลขานุการ

25-Jun-20

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 • เลขานุการบริษัท
 • ประชุม ผู้บริหาร บอร์ด กรรมการ

25-Jun-20

 

Applied