• มีประสบการณ์ด้านการตลาด/ขาย FMCG 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายในช่องทาง Modern Trade 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูดและเขียน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปสก บริหารจัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปฎิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์นักขัตฤกษ์ได้
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารดีมาก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management in Education Development
 • 5-8 Years of experiences in Project Management
 • Multitask skills, Presentation skills and English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดงานประชุม
 • เลขานุการ
 • meeting service

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านการออกแบบกราฟฟิก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG
 • มีประสบการณ์ในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • assistant to marketing director

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Arts, Humanity
 • Simultaneous interpreter
 • 2 years of experience in interpreter

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำข้อมูล ตรวจสอบ ทำจ่ายเงินเดือนผ่านระบบPayroll
 • มีความรู้ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ประสบการณ์ด้าน Payroll อย่างน้อย 3 ปี

24-Feb-20

 

Applied
 • Design and develop learning & development process
 • In collaboration of related team, design, develop
 • Leadership development

21-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 5 years of work experience in HRD
 • Proactive, Initiative, good analytical,
 • Possess “can do” attitude, entrepreneurial spirit,

21-Feb-20

 

Applied
 • รับเหมา
 • ออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • ตรวจสอบ และออกแบบสำนักงาน

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consolidate Accounting
 • Minimum 8 years of experience in accounting
 • IFRS

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มี ปสก. ด้านพัฒนางานทรัพยากรบุคคล HRD 3 ปีขึ้นไป
 • มีีความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR System Development Experienced
 • Data migration planning, Test planning, Exceute
 • Requirement gathering & analysis, BA, SA

20-Feb-20

 

Applied
 • Experience in HRBP, HRD, HRM
 • Project Management
 • At least 7 years working experience in HR

20-Feb-20

 

Applied
 • Developing Brand Communication strategy
 • Manage NPD launch
 • Collaborate with key communication agencies

20-Feb-20

 

Applied
 • Content Marketing/ Content Management
 • Internal Communications/Corporate Communications
 • Copy Writing/ Story telling/ Inspiring

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in multi media and communication
 • Video and Photo shooting, editing, online media
 • Computer literacy/Premier Pro, After Effect, Flash

19-Feb-20

 

Applied
 • Experience in designing organization structure
 • Experience in job description writing
 • Good analytical skill and interpersonal skill

19-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance
 • 2 years experience of Accounting Management
 • Experience in audit, budget planning and control

19-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ 3-5 ปี
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง

19-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Minimum 7 years of experience in Trade Marketing
 • Analysis of sales data and existing markets
 • Set strategies of promotional activities

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing, BA
 • Minimum 7 years of experience in Trade Marketing
 • Plan and set strategies of promotional activities

18-Feb-20

 

Applied
 • Direct experience in Sales (FMCG business)
 • Sales Asst.Manager/ Manager (TT,MT,ON,CV,Agent)
 • Good communication in English

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communications, Marketing, PR
 • 3-5 years related experience in Event activation
 • Event activation/Trade Marketing/Sales Support

18-Feb-20

 

Applied
 • จัดตารางการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์งานธุรการประสานงาน 3 ปีขึ้นไป

17-Feb-20

 

Applied
 • legal
 • ธุรกิจอาหาร
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ปสก. 5 ปีในการจัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เข้าใจกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบในการผลิต

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน
 • โครงการ
 • ชุมชน

13-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์

13-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านสถิติ, บริหารธุรกิจ, บัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผน, วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานทางการเงิน

13-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือ ด้านการบริหาร
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล 4-5 ปี
 • มีความรู้เรื่อง branding และการจัดทำสื่อ

13-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสถิติ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผน,วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ดีมาก

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing, business
 • 1-3 years experience in Event execution, Marketing
 • Adult beverage experience is a plus

13-Feb-20

 

Applied