• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Supply Chainหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งงาน ในกลุ่มยานยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานยื่นประมูลงานผ่านระบบ E-bidding
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานระบบบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ปิดงบได้และเป็นผู้ทำบัญชี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 8ปี
 • มีความรู้ระบบประกันคุณภาพ(ISO) / IATF16949.
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการด้าน IT System / Automation System
 • ประสบการณ์ Setup ระบบ ERP
 • ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวะ IT หรือที่เกี่ยวข้อง

19-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตประกอบรถบรรทุก
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรม

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตประกอบ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรม

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied