• ดูแลด้านการสรรหาและคัดสรรบุคคลากร
  • จัดการฐานข้อมูลพนักงาน
  • ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้คนต่างด้าว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Led business development initiatives in Thailand
  • Achieving business target
  • Fluency in English is a must

03-Dec-19

 

Applied
  • Work closely with the Merchant Marketing team
  • Regular analysis of sales data and reports
  • Monitoring market conditions and latest trends

03-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่