• อายุ27-40ปี ระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร 2 ปีขึ้นไป
  • มีจิตใจบริการและมีทักษะการสื่อสารที่ดี

28-Nov-19

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่