• เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด/Senior marketing officer
  • ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
  • Assistant Marketing Manager

18-Feb-20

 

Applied
  • PR Manager
  • ประชาสัมพันธ์
  • นักข่าว

10-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่