• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
  • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
  • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

12-Aug-20

 

Applied
  • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
  • สถานที่ทำงานติดMRT รัชดาภิเษก เพียง 200 เมตร
  • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

10-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่