• สามารถทำงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้
  • มีความรู้ในด้านงานฝีมือและภูมิปัญญาไทย
  • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Communication skill both Thai and English
  • Content marketing manager for Retail, Commerce
  • Understanding of web publishing requirements

03-Jul-20

 

Applied
  • Minimum of 8 years of experience buyer
  • Buyer lifestyle product,eco product,living home
  • BTS Ratchathewi

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่