• ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์บริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel , Power Point

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี –ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG 3 ปี ขึ้นไป
 • ทักษะในการใช้ MS Office และ Internet ได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี –ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor ดูแล Sales Credit
 • มีพาหนะส่วนตัวเป็นของตนเอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานและการบันทึกบัญชี
 • มีทักษะในการใช้ Computer MS Office และ Program

06-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ดูแลช่องทาง CVS
 • มีทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG
 • ดูแลร้านค้า Modern Trade ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารทีมตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business and Administration or higher
 • 5 years exp in FMCG and key account management
 • Good command in English and computer literacy

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied