• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทำงาน 08.00 น. 17.00 น.

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 1 to 2 years’ experience in sales support
 • Proficient in MS Office and “back-office” software

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการใช้ Computer Microsoft Excel
 • มีทักษะความรู้ด้าน Graphic , Banner

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่