• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง

19-Feb-18

 

Applied

Sale Engineer

Sato Koki (Thailand) Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Annual Salary Adjustment & Bonus
 • Transportation & Travelling Allowance
 • Provident Fund & Accident Insurance

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Annual Salary Adjustment & Bonus
 • Transportation & Travelling Allowance
 • Provident Fund & Accident Insurance

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

15-Feb-18

 

Applied
 • สวัสดิการของบริษัทฯ ได้แก่
 • ปรับเงินเดือนประจำปี และจ่ายโบนัสตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน แลประกันอุบัติเหตุ

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล