• ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
  • ประสบการณ์ 5 ปีขื้นไป ด้านบัญชีบริหาร
  • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่