• เลขานุการบริษัท
  • จบปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรืองานเลขานุการบริษัทมหาชน

07-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่