• ปริญญาตรีการบัญชี การเงิน บริหาร หรือเทียบเท่า
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การด้านนักลงทุนสัมพันธ์

21-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่