• ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
  • Web Developer ( programmer )
  • b2b, b2c, wms, pasa, basa, e-office

16-Jan-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่