• พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้ดี.
  • มีประสบการณ์การในงาน 0-3 ปี
  • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
  • Male or Female, Age not over 27 years old.
  • Degree in Marketing, Business Management
  • Strong command in English

18-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล