• จบ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
  • พัฒนา วางแผน ในเรื่อง Implement ระบบใหม่ๆ ในองค์กร
  • ประสบการณ์การทํางาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่