• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
  • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
  • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

17-Feb-20

 

Applied
  • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
  • เขียนแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

15-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่