• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
  • กำกับดูแลการก่อสร้าง
  • มีความก้าวหน้าในสายงาน

18-Sep-19

 

Applied
  • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
  • กำกับดูแลการก่อสร้าง
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน

09-Sep-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่