Civil Engineer / วิศวกรโยธา

SPN INTERCONS CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office และ Auto CAD
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำรายรับรายจ่าย ส่งเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานก่อสร้าง งานติดตั้งนั่งร้าน

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

โฟร์แมนโยธา

SPN INTERCONS CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานก่อสร้าง งานติดตั้งนั่งร้าน

14-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล