• โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 4 ปี
  • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้

12-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำ IPO

10-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่