• ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีม และภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม

13-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมตรวจสอบงานจัดซื้อ และงานซ่อมแซม

11-Feb-20

 

Applied
 • Experienced developing in Swift
 • Contributed to the wider iOS community
 • BS or MS in Computer Science or related technical

11-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ/พัฒนา Mobile App
 • มีประสบการณ์ด้าน UX / UI, Web Application

04-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง

04-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์3-5 ปี ขึ้นไป ด้านงานถอดแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม BIM ได้ดี

04-Feb-20

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริหาร

04-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาดหรืออสังหาริมทรัพย์
 • เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

04-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขา อสังหาริมทรัพย์
 • สามารถสร้าง Financial Model
 • มีประสบการณ์ และผ่านงานทีม Project Development

04-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad

04-Feb-20

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad , SketchUp ได้ดี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1-3 ขึ้นไป ด้านพัฒนาแบบ

04-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถทำงาน 6 วัน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้

04-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

04-Feb-20

 

Applied