• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / การเงิน
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจตลาดทุน

06-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่