• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานวิเคราะห์และออกแบบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 0- 3 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วัน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านงานถอดแบบและประมาณราคา
 • บริหารงานในภาพรวมด้านต้นของโครงการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s Degree or higher education
 • 5+ years work experience in a project management
 • Good command of written and spoken English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารดี ชัดเจนเข้าใจง่าย
 • มีประสบการณ์deal สิทธิพิเศษต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีคอมมิชชั่น
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีคอมมิชชั่น
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นไป ด้านออกแบบและงานออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม BIM, AutoCad, SketchUp ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้าน UX / UI, Web Application

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์ศาสตร์
 • มีใจรักในการเขียนโปรแกรม
 • มีประสบการณ์ 2-4 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • Results-Oriented
 • Positive Mindset and “Can Do” Attitude

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced developing in Swift
 • High proficiency in Objective-C or Swift
 • Work closely with product owner

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • จบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied