• เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online อย่างน้อย 3 ปี
 • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service mind

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับ Influencer
 • สามารถสื่อสาร Concept, Key Message
 • บริหารจัดการ Influencer Budget ได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD
 • มีประสบการณ์งานด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
 • มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี

19-Oct-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

17-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย Online อย่างน้อย 5
 • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service Mind
 • วางแผนกลยุทธ์การขาย และการสื่อสารในช่องทาง Online

17-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
 • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร

17-Oct-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • สมัครพร้อมแนบ Protflio ผลงานที่เคยทำ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

17-Oct-20

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • มีความสนใจด้านการตลาดออนไลน์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

17-Oct-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและรายงานผล
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม

17-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติประยุกต์
 • จัดหา Suppliers ที่มีคุณภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

17-Oct-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ 5 ปี

17-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน Key Account Manager
 • มีบุคลิคภาพที่ดี และมีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบงานด้านพัฒนาโปรเจค

17-Oct-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ
 • รักในงานด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 25 ปี

16-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • หญิง อายุ 25 - 30 ปี

16-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร
 • Trial Run ใน Process line ก่อนนำไปสู่การผลิตจริง
 • จัดทำ Method Validation

07-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied