• การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม Holistic Education
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู ผู้นำการเรียนรู้
 • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TEFL or related EFL teaching qualifications
 • Bachelors degree in related field
 • Flexible, creative and compassionate teacher

31-Mar-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • A flexible, creative and compassionate teacher
 • School is located on a green eco friendly campus
 • Degree in Early Childhood Education/ related field

31-Mar-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู ผู้นำการเรียนรู้
 • รู้เท่าทันกระแสสังคม
 • คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่