• การศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน
  • มีความรู้ในการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 1-2 ปี

08-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่