• ผู้จัดการโครงการ โยธา civil
  • Project Manager วิศวกร ใบ กว.
  • ใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร engineer

07-Jul-20

 

Applied
  • สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม สถาปนิก
  • ใบกว ใบประกอบวิชาชีพ Architects
  • สถาปนิกโครงการ Interior Architect

30-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่