• วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
  • มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ งานธุรการ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ

09-Jul-20

 

Applied
  • 35,000 บาท/เดือน
  • Technical Management
  • Project Management

07-Jul-20

 

Applied
  • เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท/เดือน
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

29-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่