• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

24-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่