• ปริญญาตรี สาขาเครื่องมือแพทย์ , อุปกรณ์การแพทย์
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ได้

26-Mar-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์งานในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่