• เลขาผู้จัดการ
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยและจีนได้
  • มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนอย่างน้อย3ปี

12-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่