• ปฏิบติงาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 5 ปี

22-Oct-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปฏิบติงาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 3 ปี

22-Oct-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Web Programmer
 • PHP, JAVA Script, ASP .NET
 • SSO, OAuth 2.0, SAML และ Federation Service

21-Oct-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปฏิบัติงาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 5 ปี

21-Oct-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปฏิบัติงาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 3 ปี

21-Oct-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่