• มีความคิดทันสมัย
  • มีประสบการณ์ ด้านธุรกิจสินเชื่อพิจารณาพิเศษ
  • สามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายและงานการตลาด
  • มีประสบการณ์การด้านบริหารงานขาย

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่