• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา Computer Science
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์พัฒนา application โดยใช้ .NET technolo

17-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ Full-stack development 1 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์บน MEAN stack จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจเทคโนโลยีและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ กระตือรือร้น

15-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี , ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • ประสบการณ์ในการขาย และผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ IT

15-Jul-19

 

Applied
 • Age not over 40 years
 • degree or higher in Information Technology
 • Good command of both spoken and written English

15-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IBM Software Presale
 • degree or higher in Information Technology
 • Good command of both spoken and written English

15-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่