• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

14-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่