• การติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร
  • ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
  • เตรียมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม

11-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่