• ปริญญาตรีสาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

07-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่