• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำรายงาน MM - TNC
 • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน

07-Jul-20

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM
 • ควบคุม ดูแล การฝึกซ้อมการป้องกันเพลิง

07-Jul-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • การตลาด

01-Jul-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ
 • การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี

29-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่