• ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
  • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

04-Dec-19

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

04-Dec-19

 

Applied
  • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
  • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

02-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่