• วุฒิ ปวส.
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร การทำรายงาน
  • ดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคลังสินค้า

12-Sep-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่