• พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
  • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

13-Feb-20

 

Applied

QA Manager

Kim Pai

บางคอแหลม

  • Qa Manager
  • QA Section Manager
  • ประกันคุณภาพ

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่