• มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้
  • มีความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น

14-Feb-18

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22-27 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบัญชี 0-3 ปี

14-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล