• มีทักษะในการประกอบติดตั้งเครื่องจักรกล,ยานยนต์
  • มีความรู้พื้นฐานระบบไฮโดรลิค,นิวแมติกส์
  • จบการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป

15-Aug-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่