• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • มีประสบการณ์การขายสินค้าเวชภัณฑ์หรือยาในโรงพยาบาล

12-Sep-19

 

Applied
  • Manages consumer promotions in modern trade OTC
  • 3 - 5 year work experience will be an advantage
  • Responsible for trade marketing functions

12-Sep-19

 

Applied
  • Bachelor degree or Masters degree
  • Executes all digital marketing activities
  • Experience in digital sales & marketing

12-Sep-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่