• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีความรับผิดชอบสูง

30-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่