• New graduated
  • skin care and cosmetics
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน1-2 ปีขึ้นไป

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่