• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์
  • วิเคราะห์และบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร
  • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16-Oct-19

 

Applied
  • Bachelor’s degree or above in Marketing
  • 3 - 5 years in social media, digital
  • Promote marketing activities by planning

14-Oct-19

 

Applied
  • Experience in Digital Marketing Communication
  • Fluent in English
  • Fresh graduates are welcome.

14-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่